OPG

Anlegg

Anleggsfirma for Oslo og Viken, lokalisert i Nittedal på Romerike

Privat- og bedrift

OPG Anlegg AS er et anleggsfirma rettet mot både privat- og bedriftsmarkedet i Nittedal, Oslo, Viken og omegn. Vi er en anerkjent bedrift i lokalområdet og i konstant utvikling for å oppfylle våre ønsker til driftsforhold og markedets krav til kompetanse.

l

Typiske oppdrag

Vi og våre samarbeidspartnere kan sammen utføre de fleste typer annleggsarbeid innen grunnarbeid, sprengning, masseforflytning, asfaltering, vedlikehold, grøntarbeider og støttemurer. Vi streber etter å levere gode tjenester og sørge for å levere tid rett tid.

Tjenester

Anleggsgartner

Opparbeiding av utomhusarealer. Etablering av plen. Trefelling. Beplantning. Levering og utkjøring av matjord. Etablering av gangveier, kantstein o.l.

Gravearbeid

Graving. Planering. Drenering. Nedgraving av rør. Tomteutgraving. Vann- og avløpsgrøfter. Graving av kabelgrøfter. Parkeringsplasser.

Masseforflytning

Opplasting og bortkjøring av masse. Tilkjøring av masse. Grus. Sand. Jord. Pukk.

Sprenging

Sprengingsarbeider av tomter. Pigging av fjell. Pigging av betong. Sprenging, pigging og utgraving av kjeller.

Støttemur

Støttemur i oppkjørsel. Støttemur i skråning. Støttemur i hagen.

Anleggsfirma i over 10 år

Trenger du et anleggsfirma? OPG Anlegg AS ble stiftet 1. mars 2007, og vi som står bak firmaet har flere års erfaring fra bransjen.  Vi er opptatt av kvalitet og legger stor vekt på kundens behov og ønsker. Våre kunder oppfatter oss som en profesjonell og seriøs aktør som leverer til avtalt tid og pris. Vi tar gjerne ditt oppdrag.