Tjenester

Anleggsgartner

Opparbeiding av utomhusarealer. Etablering av plen. Trefelling. Beplantning. Levering og utkjøring av matjord. Etablering av gangveier, kantstein o.l.

Gravearbeid

Graving. Planering. Drenering. Nedgraving av rør. Tomteutgraving. Vann- og avløpsgrøfter. Graving av kabelgrøfter. Parkeringsplasser.

Masseforflytning

Opplasting og bortkjøring av masse. Tilkjøring av masse. Grus. Sand. Jord. Pukk.

Sprenging

Sprengingsarbeider av tomter. Pigging av fjell. Pigging av betong. Sprenging, pigging og utgraving av kjeller.

Støttemur

Støttemur i oppkjørsel. Støttemur i skråning. Støttemur i hagen.