Gravearbeid

Vi tilbyr både privatpersoner og bedrifter alt innen graving, og tar på oss både små og store oppdrag.

Graving

Oslo og Viken

Befaring og forberedelser

Vi hjelper deg med ditt prosjekt. Vi kommer gjerne på befaring og ser på oppdraget for å vurdere forholdene, kvalitetssikre og anslå kostnader. Enten det er graving, planering, drenering eller nedgraving av rørsystemer, så kan det være en del forarbeid i forhold til planlegging og forberedelser avhenging av størrelsen på oppdraget.

Typiske oppdrag

Vi er et anleggsfirma som tar på oss mange ulike oppdrag:

  • Tomteutgraving og klargjøring for nybygg, tilbygg, garasje, uthus, hytte m.m.
  • Drenering rundt hus, montering av dreneringskum, påkobling til overvannsledning
  • Vann- og avløpsgrøfter, tilkobling av vann og avløp
  • Etablering av biloppstillingsplasser
  • Masseforflytning
  • Graving av kabelgrøfter
  • Rivningsoppdrag av hus o.l.

OPG Anlegg AS retter seg mot både privat- og bedriftsmarkedet i Oslo, Akershus, Nittedal og omegn.

Befaring

Trenger du et anleggsfirma? Vi er opptatt av kvalitet og legger stor vekt på kundens behov og ønsker. Våre kunder oppfatter oss som en profesjonell og seriøs aktør som leverer til avtalt tid og pris. Vi tar gjerne ditt oppdrag.