Gravearbeid

Vi tilbyr både privatpersoner og bedrifter alt innen graving, og tar på oss både små og store oppdrag.

Graving i Oslo og Akershus

Befaring og forberedelser

Vi hjelper deg med ditt prosjekt. Vi kommer gjerne på befaring og ser på oppdraget for å vurdere forholdene, kvalitetssikre og anslå kostnader. Enten det er graving, planering, drenering eller nedgraving av rørsystemer, så kan det være en del forarbeid i forhold til planlegging og forberedelser avhenging av størrelsen på oppdraget.

Typiske oppdrag

Vi er et anleggsfirma som tar på oss mange ulike oppdrag:

  • Tomteutgraving og klargjøring for nybygg, tilbygg, garasje, uthus, hytte m.m.
  • Drenering rundt hus, montering av dreneringskum, påkobling til overvannsledning
  • Vann- og avløpsgrøfter, tilkobling av vann og avløp
  • Etablering av biloppstillingsplasser
  • Masseforflytning
  • Graving av kabelgrøfter
  • Rivningsoppdrag av hus o.l.

OPG Anlegg AS retter seg mot både privat- og bedriftsmarkedet i Oslo, Akershus, Nittedal og omegn.

Trenger du befaring? VI RINGER DEG

planering av hageområde

anleggsmaskiner

frakt av gravemaskin 5

saging av steinmur

frakt av gravemaskin 4

steinmur med fyllmasse

planering med gravemaskin

utgraving

gravemaskin og lastebil 4

lastebil med hevet lasteplan

gravemaskin og lastebil på bro

graving med gravemaskin 2

graving med gravemaskin

gravemaskin og lastebil 2

gravemaskin og lastebil

planering og muring

planering av hage

frakt av gravemaskin på lasteplan 3

frakt av gravemaskin på lasteplan 2

frakt av gravemaskin på lasteplan

mure mur med gravemaskin

bulldoser og gravemaskin

frakt av gravemaskin

muring og fylling av oppkjørsel