Støttemur

OPG Anlegg AS kan hjelpe deg med å lage støttemur i Oslo, Viken, Nittedal og omegn.

Støttemur for avdeling av tomten

Går du med tanker om å dele av tomten noe, lage en avskjerming mot naboen eller skille av eiendommen med ulike platåer er støttemur det perfekte valget for deg. OPG Anlegg hjelper deg med å sette opp støttemur i hagen.

Underlaget avgjør fundamentet

Støttemur i hagen krever solid fundamentering, men det avhenger av hvilket underlag du har.

Fundament-eksempler

  • Rensket fjell: Her kan det mures direkte ved at blokkene hugges etter fjellet og settes i mørtel.
  • Drenert grunn: Er det morene, sand eller grus, så er det ikke telefarlig
    og kan gi enkel fundamentering.
  • Hagemurer på fjell og drenert grunn: Må være stabilt for elting,
    og avstives eller fundamenteres mot dette.
  • På leire og jord som er telefarlig: Her må massene under fundamentet skiftes ut med pukk eller grus til telefri dybde, alternativt kan det mures ned til telefri dybde. Redusert fundamentering anbefales kun til små hagemurer.

Befaring

Trenger du et anleggsfirma? Vi er opptatt av kvalitet og legger stor vekt på kundens behov og ønsker. Våre kunder oppfatter oss som en profesjonell og seriøs aktør som leverer til avtalt tid og pris. Vi tar gjerne ditt oppdrag.